สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Physical Review Letters216301
2.The Astrophysical Journal169234
3.Physical Review D161212
4.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society160212
5.Journal of High Energy Physics158202
6.Nature Photonics149266
7.Nature Physics147224
8.Astronomy & Astrophysics136190
9.Physical Review B135172
10.Journal of Molecular Liquids130175
11.Physical Review. X128194
12.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing124184
13.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)123198
14.The European Physical Journal C121162
15.International Journal of Heat and Mass Transfer114151
16.Light: Science & Applications112171
17.Advanced Optical Materials112151
18.IEEE Transactions on Automatic Control112144
19.Chaos, Solitons & Fractals110170
20.Journal of Cosmology and Astroparticle Physics106151
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์