สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Inventiones Mathematicae5473
2.Advances in Mathematics5066
3.Transactions of the American Mathematical Society3951
4.Linear Algebra and its Applications3549
5.Compositio Mathematica3447
6.Proceedings of the American Mathematical Society3251
7.Journal of Algebra3242
8.Proceedings of the London Mathematical Society3238
9.Selecta Mathematica3040
10.Mathematische Zeitschrift2838
11.Turkish Journal of Mathematics2735
12.Linear and Multilinear Algebra2635
13.Journal of Pure and Applied Algebra2632
14.Algebra & Number Theory2533
15.Journal of the London Mathematical Society2430
16.Communications in Algebra2331
17.Israel Journal of Mathematics2234
18.Bulletin of the London Mathematical Society2231
19.Documenta Mathematica2132
20.Journal of Algebra and Its Applications2125
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์