สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The Astrophysical Journal169234
2.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society160212
3.Astronomy & Astrophysics136190
4.Journal of Cosmology and Astroparticle Physics106151
5.Nature Astronomy92118
6.The Astronomical Journal89125
7.The Astrophysical Journal Supplement Series84130
8.Classical and Quantum Gravity7096
9.Space Science Reviews69101
10.Icarus5669
11.Advances in Space Research5480
12.Publications of the Astronomical Society of the Pacific52111
13.Publications of the Astronomical Society of Japan49101
14.Physics of the Dark Universe4870
15.Space Weather4457
16.Astrobiology4268
17.Universe4155
18.International Journal of Modern Physics D4152
19.General Relativity and Gravitation3754
20.Planetary and Space Science3557
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์