สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering97133
2.Journal of Computational Physics80118
3.Applied Mathematics and Computation80103
4.Computers & Mathematics with Applications6083
5.Journal of Computational and Applied Mathematics5878
6.SIAM Journal on Scientific Computing5779
7.SIAM Journal on Optimization5678
8.Journal of Scientific Computing4768
9.Computational & Applied Mathematics4363
10.Numerical Methods for Partial Differential Equations4359
11.SIAM Journal on Numerical Analysis4353
12.Foundations of Computational Mathematics3964
13.Mathematics of Computation3963
14.IMA Journal of Numerical Analysis3949
15.Engineering Analysis with Boundary Elements3945
16.Numerical Algorithms3856
17.Applied Numerical Mathematics3850
18.Numerische Mathematik3640
19.Optimization Methods and Software3452
20.Computational Optimization and Applications3446
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์