สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Compositio Mathematica3447
2.Designs, Codes and Cryptography3345
3.Discrete Applied Mathematics3241
4.Journal of Combinatorial Theory, Series A3035
5.Finite Fields and Their Applications2739
6.Journal of Combinatorial Theory, Series B2634
7.Algebra & Number Theory2533
8.Combinatorica2532
9.Discrete Mathematics2532
10.SIAM Journal on Discrete Mathematics2532
11.Random Structures & Algorithms2530
12.European Journal of Combinatorics2432
13.The Electronic Journal of Combinatorics2429
14.Journal of Combinatorial Optimization2329
15.Journal of Number Theory2229
16.Journal of Graph Theory2227
17.Combinatorics, Probability and Computing2132
18.The Ramanujan Journal2125
19.Discrete Mathematics, Algorithms and Applications2027
20.Research in the Mathematical Sciences1938
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์