สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Physical Review D161212
2.Journal of High Energy Physics158202
3.The European Physical Journal C121162
4.Physics Letters B105153
5.Physics Reports95181
6.Physical Review C77105
7.Progress in Particle and Nuclear Physics58105
8.Nuclear Physics B5371
9.Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment5280
10.Chinese Physics C5163
11.Journal of Instrumentation4870
12.Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics4869
13.The European Physical Journal A4666
14.Annals of Physics4363
15.Fortschritte der Physik4271
16.Journal of Synchrotron Radiation4053
17.International Journal of Modern Physics A3860
18.Physical Review. Accelerators and Beams3849
19.Progress of Theoretical and Experimental Physics3557
20.IEEE Transactions on Nuclear Science3541
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์