สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Advances in Difference Equations6788
2.Mathematical Methods in the Applied Sciences6088
3.Journal of Differential Equations5164
4.Journal of Mathematical Analysis and Applications4662
5.Journal of Inequalities and Applications4460
6.Archive for Rational Mechanics and Analysis4354
7.Communications on Pure and Applied Mathematics4259
8.Calculus of Variations and Partial Differential Equations3950
9.Journal of Functional Analysis3849
10.Journal de Mathématiques Pures et Appliquées3848
11.SIAM Journal on Mathematical Analysis3848
12.Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas3748
13.Analysis & Partial Differential Equations3546
14.Nonlinear Analysis3545
15.Discrete & Continuous Dynamical Systems: Series A3241
16.Fractional Calculus and Applied Analysis3153
17.Journal of Function Spaces3147
18.Communications in Partial Differential Equations3037
19.Advances in Nonlinear Analysis2948
20.Boundary Value Problems2942
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์