สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Mathematical Programming65123
2.Structural and Multidisciplinary Optimization5879
3.SIAM Journal on Optimization5678
4.Mathematics of Operations Research4256
5.SIAM Journal on Control and Optimization4062
6.Journal of Optimization Theory and Applications3646
7.Engineering Optimization3549
8.Optimization Methods and Software3452
9.Computational Optimization and Applications3446
10.Journal of Global Optimization3254
11.Optimization3253
12.RAIRO-Operations Research3141
13.Mathematical Programming Computation2966
14.Optimization Letters2944
15.Applied Mathematics & Optimization2940
16.Journal of Industrial and Management Optimization2642
17.Optimization and Engineering2635
18.ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations2536
19.Operations Research Letters2435
20.Journal of Nonlinear and Convex Analysis2337
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์