สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature Physics147224
2.Journal of Molecular Liquids130175
3.Physica A: Statistical Mechanics and its Applications93120
4.Reviews of Modern Physics92227
5.Physical Review A91126
6.Results in Physics89107
7.Symmetry86109
8.Reports on Progress in Physics85165
9.IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement83127
10.Nature Reviews Physics79188
11.Entropy78105
12.Applied Mathematical Modelling7699
13.Computer Physics Communications75114
14.Quantum74122
15.Philosophical Transactions of the Royal Society A74109
16.New Journal of Physics7494
17.Journal of Physics D: Applied Physics73111
18.Mathematics73100
19.Physical review. E7388
20.The European Physical Journal Plus7092
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์