สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Computers & Education147223
2.Journal of Business Ethics136192
3.Nature Human Behaviour114196
4.Business Strategy and the Environment105154
5.Social Science & Medicine105144
6.New Media & Society103169
7.Land Use Policy103130
8.Energy Research & Social Science102151
9.Research Policy101152
10.American Journal of Public Health95151
11.Current Issues in Tourism94143
12.Cities93121
13.Corporate Social Responsibility and Environmental Management92144
14.Education and Information Technologies91125
15.Global Environmental Change90132
16.Resources Policy89124
17.Teaching and Teacher Education88142
18.Health Affairs87142
19.British Journal of Educational Technology86110
20.Annals of Tourism Research85133
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์